Visualització de contingut web

Servici de Verificació d'un Vehicle VTC a Data Concreta

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, (conegut anteriorment com a Ministeri de Foment), posa a disposició el Servei de Verificació d'un Vehicle VTC a Data Concreta.

Aquest servei permet verificar si un vehicle consultat a una data concreta és o no VTC en aqueixa data de consulta.

El servei retornarà la indicació de si el vehicle és VTC o no a data de consulta.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 PAI_CONTRATO_INTEGRACION_MITMA_VERIFICAR VEHICULO_VTC  

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius