Visualització de contingut web

Serveis de verificació de dades

 

Serveis de verificació de dades (Llistat)

AEAT

Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

Cadastre

CCAA (Consulta a totes les CCAAs que proporcionen aquests serveis, inclosa la GVA)

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil d'Espanya  (CORPME)

Consell General de Col·legis Oficial de Metges (CGCOM)

Consell General de Notariat

Consell Superior d'Esports (CSD)

CRUE

DGP (Direcció General de Policia)

DGT (Direcció General de Trànsit)

DGSFP (Direcció General d'Assegurances i fons de Pensions)

Ministeri d'Educació

GVA (serveis específics de la GVA)

IMSERSO

INE

Institut Cervantes

INSS

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

Ministeri d'Educació

Ministerio d'Hisenda

Ministeri d'Interior

Ministeri de Justícia

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

Ministeri de Transports, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, (anteriorment Ministeri de Foment) 

Ministeri d'Universitats

MUFACE

SECAD (Caixa General de Depòsits)

SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal)

TGSS