Visualització de contingut web

Consulta de Vida Laboral últims 12 mesos

La Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, proporciona la Consulta de Vida Laboral d'un ciutadà en els últims 12 mesos.

Aquest servei permet obtindre informació sobre la vida laboral d'un ciutadà donat d'alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social de l'últim any des de la data de consulta.

Proporciona la següent informació en relació al ciutadà consultat:

 • Nombre de situacions retornades.
 • Dades generals del titular consultat.
 • Llista de números d'afiliació.
 • Número d'afiliació de la seguretat social.
 • Data de naixement del titular consultat.
 • Indicador de transferència dels drets a països de la Unió Europea.
 • Resum de la vida laboral.
 • Resum de dies totals d'alta incloent els dies de pluriempleo o pluriactivitat.
 • Total de dies d'alta.
 • Dies d'alta en els quals la situació és de pluriempleo.
 • Anys d'alta.
 • Mesos d'alta.
 • Dies d'alta.
 • Resum de dies totals d'alta SENSE INCLOURE els dies de pluriempleo o pluriactivitat.
 • Total de dies d'alta.
 • Anys d'alta.
 • Mesos d'alta.
 • Dies d'alta.
 • Llista de les situacions de Vida Laboral obtinguda.
 • Dades de la situació de la vida laboral.
 • Número d'afiliació de la seguretat social.
 • Règim de la seguretat social.
 • Raó social / nom de l'empresa.
 • Codi compte cotització.
 • Província de l'empresa.
 • Data d'inici de l'activitat laboral.
 • Data d'efectes de l'alta de l'activitat laboral.
 • Data de finalització de l'activitat laboral.
 • Identificador del contracte.
 • Identificador del % jornada per a contractes a temps parcial.
 • Grup de cotització.
 • Dies d'alta.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_VIDA_LABORAL_TGSS

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaVidaLaboral.zip

 EjemploConsultaVidaLaboralAsincrono.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius