Visualització de contingut web

Servici de Consulta de Discapacitat per a l'Obtenció de la Targeta d'Estacionament CCAA

El servei de Consulta de Targeta de Discapacitat per a l'Obtenció de la Targeta d'Estacionament és un servei oferit per totes les Comunitats Autònomes, incloent la pròpia Comunitat Valenciana.

Per a realitzar una consulta a aquest servei serà necessari indicar les següents dades.

  • Tipus de documentació i documentació.
  • Nom, Primer cognom o Data de naixement.

La resposta del servei informarà de l'existència o no d'un certificat de discapacitat per a l'obtenció de la targeta d'estacionament de la persona consultada i informarà de les dades associades a aqueix certificat retornant:

  • Grau de discapacitat.
  • Agudesa visual.
  • Camp visual.
  • Data d'efectes.
  • Indicació de si la validesa del reconeixement de la discapacitat és permanent o no.
  • Informació relativa a les dificultats de mobilitat.

 

Pot consultar la documentació següent per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_DATOS_DISCAPACIDAD TARJETA_ESTACIONAMIENTO_CCAA

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius