Visualització de contingut web

Servei de Validació del NIF d'un contribuent (VALNIF)

La AEAT posa a disposició el Servei de Validació de NIF d'un contribuent (VALNIF).

Aquest servei facilita als organismes autoritzats el resultat de la validació del NIF d'un contribuent, sent aquesta informació la que figura en el moment de la sol·licitud en el sistema d'informació de l'Agència Tributària.

Pot consultar la següent documentació per a obtenir més informació del servei:

 Contrato Integración WS AEAT_VALNIF

 Ejemplo VALNIF

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 

 

* Per favor, abans d'emplenar el formulari de sol·licitud d'accés, pose's en contacte amb esirca_interoperabilidad@gva.es perquè li facilite informació que ha d'incloure en el formulari de sol·licitud.