Visualització de contingut web

Servici de Consulta del Nivell i Grau de Dependència

L'IMSERSO posa a disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta del Nivell i Grau de Dependència.

Aquest servei proporciona la següent informació en relació al grau i nivell de dependència d'un ciutadà:

 • Número de l'expedient en vigor
 • Grau i nivell de dependència, els possibles valors que pot prendre aquesta dada són:
 • Grau III Nivell 2
 • Grau III Nivell 1
 • Grau II Nivell 2
 • Grau II Nivell 1
 • Grau I Nivell 2
 • Grau I Nivell 1

Després del canvi en la valoració de la dependència, Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i, d'acord al que en aquest Reial decret s'indica, per a les valoracions anteriors a l'entrada en vigor del Reial decret el servei retornarà els següents valors de dependència:

 • Grau III Nivell 2.
 • Grau III Nivell 1.
 • Grau II Nivell 2.
 • Grau II Nivell 1.
 • Grau I Nivell 2.
 • Grau I Nivell 1.

Mentre que per a les valoracions amb data posterior a l'entrada en vigor del Reial decret es retornaran els següents valors de dependència:

 • Grau I.
 • Grau II.
 • Grau III.
 • Tipus de dependència reconeguda, els valors possibles que pot tindre aquesta dada són:
 • Grau i Nivell
 • Grau i Nivell (DF1)

La diferència de "Grau i Nivell (DF1)" respecte a "Grau i Nivell" és que per als graus i nivells que encara no apliquen, a causa de la progressivitat que marca la Llei, no se'ls resol el Grau i Nivell com a tal sinó que se li aplica la Disposició Final Primera, de manera que se'l reconeix la seua dependència però no es pot continuar gestionant les prestacions atés que el seu grau encara no ha entrat en vigor.

 • Data en la qual es reconeix el grau i nivell de dependència.
 • Estat de la resolució, els valors possibles per a aquesta dada són:
 • Signada
 • Recorreguda: La resolució ha sigut prèviament signada i encara és vigent, però el Recurs o Revisió encara no ha sigut resolt.
 • En tràmit

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_NIVEL_GRADO_DEPENDENCIA

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 Ejemplo_Dependencia.zip

 Ejemplo_Dependencia_Asincrono.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte l'apartat relatiu a Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius