Visualització de contingut web

Què és la interoperabilitat?

S'entén per interoperabilitat la capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments a què estes donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells.

Així doncs, es considera que la interoperabilitat és important per:

  • És necessària per al desenvolupament, cooperació, integració i prestació de servicis conjunts, a tots els nivells.
  • És fonamental per a la transferència de tecnologia i per a la realització d'aplicacions i facilita el desevolupament de l'administració electrònica.
  • caràcter estratègic, des dels punts de vista econòmic i tècnic.

Tipus d'interoperabilitat

  • Interoperabilitat organitzativa: Conjunt de les polítiques de col•laboració entre les organitzacions amb diferents estructures internes i nivells de servicis que desitgen intercanviar informació entre elles.
  • Interoperabilitat semàntica: Capacitat d'entendre's entre sistemes d'informació que han sigut definits per diferents organismes i amb diferents orígens. La semàntica pretén definir tant l'estructura com el significat de la dada a intercanviar.
  • Interoperabilitat tècnica: Conjunt de característiques tècniques que permeten garantir l'intercanvi físic i lògic de dades a través dels sistemes d'informació dels diferents organismes que es comunicaran.

Dins de la interoperabilitat tècnica s'emmarca la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.