Visualització de contingut web

Descripció

La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant PAI) és una plataforma d'interoperabilitat de serveis horitzontals que ofereix la possibilitat de compartir i integrar serveis entre entitats públiques

 

Està disponible per a totes les Conselleries i Organismes dependents de la Generalitat, així com per a les diferents entitats de la Comunitat Valenciana, a través de la qual podran oferir en un catàleg comú els seus serveis d'interés, accedir a la totalitat dels serveis oferits, i promoure la identificació i generació de nous serveis dins d'aquest catàleg.

 

Partint d'este principi, com més gran siga l'aportació de serveis per part de les Conselleries i Organismes, major serà el valor afegit aportat per la plataforma, major serà la interoperabilitat.

 

La Plataforma d'Intermediació de dades (PID) i la PAI

A nivell estatal, existeix la Plataforma d'Intermediació de Dades de l'Estat (PID), que permet l'intercanvi d'informació entre Administracions Públiques evitant així sol·licitar informació a la persona interessada que obra en poder de l'Administració, segons s'indica en l'Art.28.2 de la Llei 39/2015. 
Esta plataforma actua com a intermediària entre els organismes tramitadores que sol·liciten les dades i els organismes cedents que custodien la informació mitjançant l'ús de Serveis de Verificació i Consulta de Dades (SVCD), que han d'implementar els organismes proveïdors, seguint les especificacions del SCSP, permetent la interoperabilitat entre administracions.
 
 
La PAI actuarà de node d'interoperabilitat entre:
  • la PID i els organismes gestors de l'Administració Autonòmica i Local a la Comunitat Valenciana, susceptibles de proporcionar algun tipus de tràmit administratiu als ciutadans (Serveis de Verificació de Dades). Les directrius que segueix la PAI són les marcades per la PID i per la NTI de Protocols d'Intermediació. Mentre la PID no autoritze l'accés als serveis de verificació sol·licitats des d'un procediment administratiu d'un organisme, la PAI no podrà autoritzar-los. 
  • Els organismes gestors de l'Administració Autonòmica i Local a la Comunitat Valenciana i els serveis que permeten realitzar processos instrumentals a les diferents entitats d'Administració Pública en la seua gestió amb el ciutadà, com poden ser notificacions (Serveis Instrumentals).