Visualització de contingut web

Informació per a l'Administrador Delegat

Cada organisme designarà un administrador delegat encarregat de la gestió d'usuaris del seu organisme en el client PAI CV, per a això, omplirà el Formulari sol·licitud alta administrador delegat, autoritzat pel seu responsable, que es remetrà firmat electrònicament a formularios_interoperabilidad@gva.es

La PAI facilitarà al Personal Administrador Delegat (PAD), el password que li permetrà entrar en la zona restringida per a Administradors Delegats.

Observacions: a l'entrar en ajuda de l'administrador delegat s'obrirà una finestra sol·licitant la contrasenya d'accés. Comprove que el seu navegador no ha obert un missatge pop-up bloquejant l'accés.