Visualització de contingut web

Servici de Consulta Manual de Ser Beneficiari de Drets per ser Víctima del Terrorisme

El Ministeri de l'Interior ofereix el servei de Consulta Manual de Ser Beneficiari de Drets per ser Víctima del Terrorisme.

Aquest servei permet obtindre informació dels drets que té una víctima o un familiar relacionat, per ser víctima del terrorisme, a percebre una ajuda sol·licitada.

Pel fet que la tramitació de la resposta d'aquest servei és MANUAL, es recomana únicament utilitzar-lo en cas que els parentius entre la Víctima i el Beneficiari siga "avi o àvia" o "net o neta" o en cas que el servei automatitzat/online responga un codi 3.

 

Aquest servei proporciona la següent informació en relació al possible beneficiari consultat:

 • Data de naixement del beneficiari.
 • Població en la qual es va produir el naixement. Codi INE.
 • Dret reclamat, el tipus d'ajuda que afirma el reclamant que li correspon. Format:
  • Exempció de taxes acadèmiques.
  • Exempció de taxes judicials i assistència jurídica gratuïta.
  • Exempció de taxes de drets d'examen.
  • Condició de víctima de terrorisme.
  • Mobilitat geogràfica i reordenació del temps de treball.
  • Bonificació laboral i tarifa especial autònoms.
  • Beques d'estudi i menjador.
  • Ajudes de llibres.
  • Accés a habitatge.
  • Concursos per a previsió de llocs de treball.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integración WS_CONSULTA_MANUAL_ BENEFICIARIO_VICTIMA_TERRORISMO

 Ejemplo_ConsultaBeneficiarioVictimaTerrorismoManualAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius