Visualització de contingut web

Servei de Consulta de Sancions d'un Vehicle

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Sancions d'un Vehicle.

Per a accedir a aquest servei és necessari signar un conveni específic amb la DGT a través de les Direccions Provincials de Trànsit.

Perquè la DGT autoritze l'accés als seus serveis és necessari que els organismes cessionaris (consumidors) remeten el conveni signant o indiquen que disposen d'aquest.

En cas de no tindre-ho, hauran de posar-se en contacte directe amb la Prefectura Provincial de Trànsit que li corresponga per a emplenar els convenis.
En el següent enllaç es troba disponible el llistat de Prefectures Provincials de la DGT per a gestionar aquest conveni:

http://www.dgt.es/es/la-dgt/quienes-somos/estructura-organica/jefaturas-provinciales

Aquest servei permet la consulta per MATRICULA – BASTIDOR – NIVE i retorna totes les dades relatives a les sancions del vehicle consultat.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments i organismes que necessiten accedir al registre de vehicles per a gestionar sancions relacionades amb la Llei de Trànsit i Seguretat Viària.

Es retornaran les següents dades:

 • Matrícula/Bastidor/NIVE/Data Matriculació.
 • Marca/Model.
 • Places.
 • Potència neta màxima/Relació pese potència.
 • Dades de filiació del titular.
 • Domicili de notificacions del titular (Per a remissió de sancions).
 • Historial d'assegurances (Última anotació de l'assegurança per a conéixer si està vigent).
 • Informació dels conductors habituals (Per a remissió de sancions).
 • Informació dels arrendataris (Per a remissió de sancions).
 • Data de caducitat d'ITV (Per a sancions).
 • Historial de posseïdors, transferències, baixes, precintes i tutors.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_SANCIONES_VEHICULOS

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaVehiculoSanciones.zip

 EjemploConsultaVehiculoSancionesAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius