Visualització de contingut web

Servei de Consulta de Llistat de Vehicles d'un Titular

La DGT posa a disposició el servei Consulta de Llistat de Vehicles d'un Titular.

L'accés a aquest servei està cobert pel conveni de prestació mútua de serveis entre l'AGE i les CCAA i al que han d'adherir-se les EELL de cada comunitat autònoma per a sol·licitar l'accés.

Aquest servei permet la consulta per DNI/NIE/NIF i retorna el llistat de vehicles que pertanyen a un titular consultat.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments, CCAA i organismes que gestionen ajudes socials o similars en les quals s'acredite legalment la necessitat de comprovar els vehicles a nom d'un titular.

Es retornaran les següents dades:

  • Dades de filiació de la persona física consultada Nom/Cognoms/Raó Social (en cas d'empreses).
  • Historial de vehicles (Només es retornen les matrícules).

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato Integracion_WS_DGT_CONSULTA_LISTADO_VEHICULOS

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaListadoVehiculos.zip

 EjemploConsultaListadoVehiculosAsincrona.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius