Visualització de contingut web

Servici de Consulta de les Autoritzacions de Transport d'un Titular

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, (conegut anteriorment com a Ministeri de Foment),  posa a disposició el Servei Consulta de les Autoritzacions de Transport d'un Titular.

Aquest servei permet obtindre informació de les autoritzacions de transport de les quals disposa un titular consultat.

El servei retornarà les següents dades.

  • Dades addicionals del titular consultat.
  • Llista de gestors de transport associats al titular amb els seus títols de competència professional.
  • Llista d'autoritzacions de transport en vigor, associades al titular amb els seus vehicles associats.
  • Llista de llicències comunitàries associades al titular.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 PAI_CONTRATO_INTEGRACION_MITMA_CONSULTA_TITULAR_AUTORIZACION

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius