Visualització de contingut web

Consulta de Detall de Titulacions Universitàries (RJCU)

El Ministeri d'Educació, proporciona el Servei  de Consulta de Detall de Titulacions Universitàries del Registre Oficial d'Universitats, Centres i Titulacions Universitàries, que permet obtindre informació sobre  les titulacions universitàries registrades en el Registre oficial d'Universitats, Centres i Titulacions Universitàries.

El servei NO retorna informació sobre les titulacions d'un ciutadà sinó la informació de la titulació en el Registre Oficial d'Universitats, Centres i Titulacions Universitàries.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

 Contrato integración EDUCACION_CONSULTA_DETALLE_TITULACIONES_UNIVERSITARIAS

 Códigos de error SOAPFAULT_SCSP

 EjemploConsultaDetalleTitulos.zip

Per a interaccionar amb la Plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'Actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el següent formulari, firmar-ho digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-ho a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

 Formulari Sol·licitud Accés

 Plantilla Procediments Administratius