Visualització de contingut web

Com m'integre

Les Entitats Públiques poden participar en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Comunitat Valenciana consumint els serveis existents.

Consumir un servei

El cicle de consum complet és el següent:

 

Les activitats concretes d'un consumidor estan orientades a:
  • Consum del servei en preproducció, documentació disponible, autorització, execució i prova.
  • Consum del servei en producció, autorització, i posada en producció.

 

  Per a poder utilitzar els serveis de verificació és necessari disposar d'un certificat de segell d'òrgan, (a causa d'exigències establides pels organismes proveïdors dels serveis i el MINHAP). 

  Per als serveis instrumentals és possible utilitzar certificat d'aplicació o de segell d'òrgan.

 

A continuació s'ha de sol·licitar accés a l'administrador de la plataforma que durà a terme l'alta de l'aplicació en la plataforma i establirà els permisos d'accés als serveis sol·licitats.

 

Una vegada autoritzat el consum del servei es podran realitzar peticions al mateix conforme a l'estàndard W-SECURITY.

 

Quan un Servei Web està disponible en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, qualsevol aplicació pot sol·licitar el consum d'aquest servei. Per a això, és necessari prèviament complir una sèrie de requisits. Per a obtindre més informació sobre el procediment, passos i requeriments d'accés, pot consultar el següent document:

En el següent document s'inclouen una sèrie de requisits en relació a la qualitat del servei desenvolupat, seguretat i vulnerabilitats, d'obligat compliment per als serveis que hagen de ser publicats en la Plataforma, així com es donen pautes de com han de ser utilitzats.

La PAI ofereix un client web d'exemple que permet facilitar als consumidors la seua integració amb esta.