Cliente PAI CV

Client de la PAI

El Client PAI CV és un frontal web que permet fer consultes als servicis d'intermediació/verificació de dades que proporciona la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI). Estos servicis fan referència a les capacitats de verificació que té l'Administració (local, autonòmica i central) per a evitar sol·licitar al ciutadà una documentació que potser ja té.

El Client de la PAI CV té disponibles tots els servicis de verificació oferits per:

  • L'Estat a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Estat (PID).
  • Serveis NO mitjançats de l'AEAT.
  • La Generalitat Valenciana a través de la PAI.

Perquè un organisme cessionari ferm les peticions que realitza des del Client PAI CV, és necessari que el certificat de la seua entitat es trobe instal·lat en els mateixos servidors de la DGTIC que el Client PAI CV, la qual cosa implica que es facilitarà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) la clau privada del certificat de segell d'òrgan de l'organisme sol·licitant per a la seua instal·lació en dites servidores.

En l'Acord del Consell del 28 de juny de 2013 de l'Accés a la PAI de la Generalitat, s'establixen les condicions i garanties per a l'accés i utilització de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de la Generalitat, també coneguda com a Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, en la qual es regula l'ús del Client PAI CV.