Visualització de contingut web

PROCEDIMENT A SEGUIR PER LES ENTITATS LOCALS (*EELL) DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA SEUA ADHESIÓ A la PLATAFORMA AUTONÒMICA D'INTEROPERABILITAT

En compliment de l'Acord del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i la Generalitat de revisió del Conveni signat entre el Ministeri d'Administracions Públiques i la Generalitat per a la prestació mútua de serveis d'administració electrònica, subscrit el 12 de març de 2008 (Resolució de 16 de setembre de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, de la Conselleria de Presidència, DOCV número 6612 / 20.09.2011, http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/20/pdf/2011_9533.pdf), es pretenen establir els termes i condicions generals per a un aprofitament comú dels serveis electrònics que presten totes dues parts, facilitant el seu accés i ús.

D'aquesta forma, les *EELL de la Comunitat Valenciana es podran accedir a les funcionalitats proporcionades pels següents serveis:

Annex I. Connexió a la Xarxa SARA, (Sistemes, Aplicacions i Xarxes per a les Administracions), integrada per un conjunt d'infraestructures tecnològiques que permeten connectar en xarxa a totes les administracions que ho desitgen, i facilitar un sistema d'intercanvi d'aplicacions entre administracions.

Annex II. Serveis oferits pel *MPTAP per a la interoperabilitat de dades entre administracions públiques. Servei que abasta la connexió a la Plataforma d'Intercanvi de dades de l'Estat, amb uns serveis bàsics i una política de seguretat comuna per a facilitar l'intercanvi segur d'informació entre les aplicacions connectades a la plataforma. Les aplicacions poden requerir o atorgar dades.

Annex V. Serveis oferits pel *MPTAP de comunicació de domicili als òrgans i organismes de la *AGE. Comunicació de manera segura i fefaent de les dades referents al domicili d'un ciutadà que consten en el padró d'habitants del seu ajuntament, després d'un procés d'alta o modificació d'aquests, a les unitats administratives o organismes seleccionats.

 

A l'empara d'aquest conveni, la Generalitat de la Comunitat Valenciana facilitarà a les entitats locals situades en el seu territori l'accés a les funcionalitats proporcionades per aquests serveis o que s'incorporen en el futur, a través del corresponent Acord entre la Comunitat Autònoma i cada Entitat Local, utilitzant com mig tècnic la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Comunitat Valenciana.

 

Per tal motiu, en compliment de tot això, les Entitats Locals que estiguen adherides al Conveni Marc de Col·laboració entre la Generalitat, les Diputacions Provincials i Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i vulguen sol·licitar la prestació mútua de serveis d'administració electrònica, hauran de seguir el procediment detallat en http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18296

 

Una altra informació d'interés